Vi hör alla ihop

Människor, djur och materia är kopplade till varandra i en större helhet och sammanhang. Det finns en utmaning att utforska vår medvetenhet och utmana oss själva att gå bortanför vår hjärnas möjligheter till en andlig kommunikation som kan nås via meditation och ett inre lugn.

”Schamaninsmen hjälper oss att lyfta vår medfödda kunskap till den mytologiska och magiska världen. På så vis kan vi skapa vår egen resa genom att stärka kontakten med vårt inre. Healing sker i mötet med oss själva i en djupare insikt.”

Ju fler som söker den här vägen desto större blir mötet och effekten, då fler har liknande erfarenheter och på så vis kan mötas genom ett helt nytt ”språk” att kommunicera genom, både verbalt men också själsligt.

Ingrid Brännström

The Grid

”The existence of a primal web of energy that connect your body,

the World and Everything in the Universe opens the door

to a powerful and mysterious possibility.”

Gregg Braden